Bookmark and Share

Υποστηριζόμενη Εργασία στην Ελλάδα

Παναγιώτα Παπανικολοπούλου, ψυχολόγος
επιστημονική διευθύντρια του «Θεοτόκος»

Εισαγωγή

Προς το παρόν, υπάρχουν τρεις γενικές κατηγορίες υπηρεσιών σε όλη την Ελλάδα για άτομα με μαθησιακές και άλλες αναπτυξιακές δυσκολίες. Αυτές είναι:

 • είδος υπηρεσιών σε ιδρύματα ή άσυλα τα οποία βρίσκονται στη διαδικασία αποϊδρυματοποίησης

 • κοινοτικά κέντρα τα οποία συνυπήρχαν χρονολογικά με τα προαναφερθέντα αλλά λειτουργούν κυρίως στην περιοχή των Αθηνών και των μεγαλουπόλεων, επί αρκετές δεκαετίες, ειδικευμένα με υπηρεσίες συνάθροισης στον τομέα της διάγνωσης, παρέμβασης και διδασκαλίας δεξιοτήτων. Προγράμματα στα οποία τα άτομα έπρεπε να προσαρμοστούν.

 • πιο πρόσφατα υπάρχει μία στροφή προς τη νέα μεταρρύθμιση κοινωνίας και συστήματος που προωθεί τις Εξατομικευμένες Υπηρεσίες. Προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες υποστήριξης του ατόμου.

Από παράδοση ο επαγγελματικός προσανατολισμός και η κατάρτιση των νεαρών ενηλίκων μας έχει λάβει χώρα στις προεπαγγελματικές και επαγγελματικές μονάδες των κέντρων μας. Στο τέλος αυτής της εκπαίδευσης, η οποία έχει συνήθως ως όριο ηλικίας τα 25 έτη, οι μαθητές είχαν δύο δυνατότητες. Η πλειονότητα επέστρεφαν στο σπίτι στη διάρκεια της ημέρας χωρίς να χρησιμοποιούν ποτέ τη γνώση και τις εργασιακές δεξιότητες που απέκτησαν, ενώ λίγοι έβρισκαν δουλειά στην ανοικτή αγορά εργασίας μέσω της πρωτοβουλίας των γονέων τους. Ωστόσο, μέσω των ερευνών μετέπειτα παρακολούθησης έγινε προφανές ότι αυτά τα άτομα συχνά έχαναν τη δουλειά τους, πρώτον λόγω της ανικανότητάς τους να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις της δουλειάς και δεύτερον λόγω των προβλημάτων επικοινωνίας που βίωναν όσο εργάζονταν.

Όταν αυτά τα αποτελέσματα έγινε προφανή, ανακαλύψαμε ότι ήταν επιτακτικό να πάρουμε μέτρα ώστε να υποστηρίξουμε λύσεις ένταξης των αποφοίτων. Τέτοια μέτρα ήταν:

 • να ενσωματώσουμε θέματα εργασίας στο ρεπερτόριο των παιδιών προσχολικής ηλικίας αναγνωρίζοντας τις δικές μας στάσεις και μεροληψίες και ερευνώντας το περιεχόμενο του παιχνιδιού, των ομαδικών παιχνιδιών και των εγγενών μηνυμάτων στα αναπτυξιακά τους προγράμματα.

 • να δημιουργήσουμε μεταβατικές εμπειρίες για εφήβους ώστε να γεφυρώσουμε τον κόσμο του σχολείου με τον κόσμο της εργασίας.

 • να δημιουργήσουμε μια Ομάδες Τοποθέτησης στην Ελεύθερη Αγορά βασισμένη στο μοντέλο Υποστηριζόμενης Εργασίας.

Μέχρι τα 1990 όλες οι προσπάθειες προς την τοποθέτηση εργασίας γίνονταν μέσα από την εφαρμογή ενός ειδικού εργασίας που ευθυνόταν για όλες τις τοποθετήσεις μαθητείας που προηγούνταν της αποφοίτησης. Αυτός ο υπεύθυνος τοποθετούσε άτομα, χωρίς όμως να χρησιμοποιεί μια ιδιαίτερη μέθοδο για την υποστήριξη του ατόμου με δυσκολίες μετά την τοποθέτησή του και δεν υπήρχε ιδιαίτερη μέθοδος για να επικοινωνεί με τους εργοδότες και την ευρύτερη κοινότητα. Εκείνη την εποχή υπήρχαν πολύ λίγες εναλλακτικές λύσεις για τους αποφοίτους όσον αφορά στα ημερήσια προγράμματα και την προστατευόμενη εργασία για τα άτομα πάνω από 25 ετών. Όσα κέντρα υιοθετούσαν ένα όριο ηλικίας μπορούσε να αποφύγει τη δημιουργία ενός ακόμη προστατευόμενου, εργαστηρίου. Πιστεύουμε ότι μια υπηρεσία που υπηρετεί παιδιά και νέους ενήλικες θα πρέπει να επικεντρώνεται σε μέτρα που αυξάνουν την πιθανότητα κοινωνικής ένταξης παρά να δημιουργεί λιγότερο ενσωματωμένες υπηρεσίες με σκοπό απλά και μόνο να συμπληρώσει τα κενά του δικτύου υπηρεσιών. Η αναγκαιότητα για μια αποτελεσματικότερη μέθοδο υποστήριξης υπήρχε όσο ήμαστε επίσης υπό την πίεση των γονέων και περισσότερο των ίδιων των νέων των οποίων η επιθυμία ήταν να αποκτήσουν μια " πραγματική εργασία" στον " πραγματικό" κόσμο όπως θα έλεγαν.

΄Ετσι προωθούμε τα κέντρα αποκατάστασης των νέων με αναπτυξιακές αναπηρίες να δημιουργήσουν μια πρόσθετη επιλογή επεκτεινόμενοι στο μοντέλο της Υποστηριζόμενης Εργασίας με την προοπτική να τη μετατρέψουμε σε μια ανεξάρτητη κοινωνική υπηρεσία με το δική της ξεχωριστή διαχείριση. Σε αυτό το σημείο πιστεύω ότι είναι απαραίτητο να δώσω έναν σύντομο ορισμό της " Υποστηριζόμενης Εργασίας", αφού σχεδόν πάντοτε αυτή συγχέεται με τον όρο " Προστατευόμενη Εργασία" στην Ελλάδα.

Με την Υποστηριζόμενη Εργασία εμείς στην ΕΛ.ΕΤ.ΥΠ.Ε. εννοούμε:

 • Εντόπιση εν δυνάμει εργοδοτών στην κοινότητα.
 • Αναγνώριση πιθανών εργασιών για τους εξυπηρετούμενους μας.
 • Ατομική τοποθέτηση του εξυπηρετούμενου.
 • Εντατική εκπαίδευση του εξυπηρετούμενου στον χώρο εργασίας.
 • Καταγραφή του εργασιακού περιβάλλοντος.
 • Αναγνώριση συνεργασίας με φυσικά συστήματα υποστήριξης.
 • Παροχή υπηρεσιών μακροχρόνιας υποστήριξης - Διατήρηση εργασίας

Οι περισσότεροι εξυπηρετούμενοι αμείβονται συμβολικά για αρκετούς μήνες από τους εν δυνάμει εργοδότες τους. Αυτή η περίοδος λέγεται μαθητεία και μπορεί να διαρκέσει από αρκετούς μήνες μέχρι και δύο χρόνια. Όλες οι τοποθετήσεις συμφωνούνται γραπτώς από τον εξυπηρετούμενο, την οικογένειά του, τον εργοδότη και το συγκεκριμένο κέντρο όπου φοιτά. Θεωρούμε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη μετόχους σε αυτή τη διαδικασία.

Γραπτή συμφωνία ανάμεσα στους μετόχους:

 • Εργοδότης
 • Εργαζόμενος- εξυπηρετούμενος
 • Γονείς/αδέλφια
 • Υπηρεσία Παροχής

Με τον όρο προστατευόμενη εργασία αναφερόμαστε σε σχήματα συνάθροισης των ειδικών ατόμων, χαμηλά επίπεδα παραγωγικότητας και υψηλές επιδοτήσεις για τη συντήρηση των εγκαταστάσεών τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι εργαζόμενοι είναι δυνατόν να είναι μια ανάμικτη ομάδα ατόμων με και χωρίς δυσκολίες.

Η Ομάδα Τοποθέτησης στην Εργασία που διεξάγει την υπηρεσία είναι συνήθως:

 • ΣυντονιστήςΟμάδας /Θέτει στόχους /Οργανώνει Πρόγραμμα - Στρατηγικές.
 • Ειδικός Εύρεσης Εργασίας /Νομικός Ειδικός στις Μαθησιακές δυσκολίες και την Εργασία
 • Ειδικός Εύρεσης Εργασίας /Εκπαιδευτής Εργασίας
 • Εκπαιδευτής Εργασίας /Οικογενειακός Ειδικός

Γιατροί, ψυχολόγος, λογοπεδικός και άλλοι ειδικοί που υποστηρίζουν την ομάδα όποτε είναι απαραίτητο. Όταν οι ανάγκες του εξυπηρετούμενου το υπαγορεύουν.

Η προσπάθεια της ΕΛ.ΕΤ.ΥΠ.Ε. είναι να ενθαρρύνει υπηρεσίες Κατευθυνόμενες από τον Εξυπηρετούμενο, και όχι ένα πρόγραμμα στο οποίο πρέπει να προσαρμοστεί το άτομο.

Ο John O ' Brien λέει ότι

Ενώ η Ομαλοποίηση υπήρξε η κοινή λογική από τη δεκαετία του 70, δεν έχει γίνει ακόμη κοινή πρακτική (1). Αυτό που μας έρχεται πρώτα στον νου είναι οι εκπαιδευτικές μέθοδοι (όπως η συστηματική διδασκαλία) και άλλες περιβαλλοντικές αλλαγές απαραίτητες έτσι ώστε το άτομο με δυσκολίες να μπορέσει να ξεπεράσει τις ειδικές δυσκολίες του ή να τις αντισταθμίσει. Αλλά, πέρα από αυτά τα μέτρα, εμείς ως επαγγελματίες υπηρεσιών θα πρέπει να έχουμε επίγνωση των εμπειριών που προσφέρουμε στους νέους ενήλικες με μαθησιακές και άλλες αναπτυξιακές δυσκολίες. Τα άτομα με μαθησιακές/αναπτυξιακές δυσκολίες κινδυνεύουν να υποτιμούνται, επειδή οι διαφορέςτους θεωρούνται κοινωνικά σημαντικές και εκτιμώνται αρνητικά. Γι αυτό οι εμπειρίες θα πρέπει να προωθούν την αξιοπρέπεια, την αναλογικότητα της ηλικίας και τη συμμετοχή στην κοινότητα.

Οι εμπειρίες θα πρέπει να διευκολύνουν

1. Την αξιοπρέπεια

 • Τη δημιουργία επιλογών.
 • Τη δημιουργία ευκαιριών για να συνυπάρχουν σε περιβάλλοντα με άτομα χωρίς δυσκολίες και όχι απαραίτητα σε συναθροίσεις.
 • Την ανάπτυξη προσωπικών σχέσεων.
 • Τις προσδοκίες τους ότι και αυτοί έχουν επίσης κάτι να προσφέρουν στην κοινωνία τους.

Με το "αξιοπρέπεια" δεν εννοούμε κάτι αφηρημένο, αλλά μάλλον απλές καταστάσεις τις οποίες παίρνουμε ως δεδομένες. Όπως να αποφεύγουν να πιάνουν από το χέρι το άτομο με δυσκολίες, αν είναι ενήλικας, ή την ανάγκη να συνοδεύεται στην τουαλέτα από βοηθό του ίδιου φύλου που είναι γνωστός του ατόμου με δυσκολίες, να έχει ίσες ευκαιρίες να μιλήσει σε μία συζήτηση και να έχει επίγνωση όλων των αλλαγών που ενδεχομένως σχεδιάζουν γι' αυτό άλλοι και να είναι σύμφωνο με αυτές.

Με το "δημιουργία ευκαιριών για να βρίσκεται σε περιβάλλοντα με άτομα χωρίς δυσκολίες" εννοούμε να εργάζεται, να χρησιμοποιεί τα δημόσια μέσα συγκοινωνίας και να επιζητά επιδιώξεις ελεύθερου χρόνου και ψυχαγωγίας σε μέρη που δεν προορίζονται κυρίως για άτομα με δυσκολίες.

Με το "προσωπικές σχέσεις" εννοούμε ότι θα πρέπει να προωθούμε και να περιμένουμε εκτός προγράμματος χρόνο μαζί με φίλους, να γνωρίζει τα ονόματα των γειτόνων και να συναντάται με έναν τουλάχιστον καλό φίλο σε τακτική βάση, κτλ.

Με την έννοια της προσφοράς στην κοινότητα εννοούμε να προσφέρουν έργο επί αμοιβή, να έχουν καθήκοντα στο σπίτι, να αφιερώνουν χρόνο για να ακούν τους άλλους, να έχουν αίσθηση του χιούμορ και να είναι υπεύθυνα για το κοινωνικό τους δίκτυο.

Για να διευκολύνουμε τις κοινωνικά πολύτιμες εμπειρίες οι υπηρεσίες πρέπει να δημιουργήσουν ένα ασφαλές περιβάλλον προωθώντας ταυτόχρονα όσο το δυνατόν περισσότερη επαφή με την κοινότητα. Μόνο μέσα από την επαφή ατόμων με δυσκολίες με άτομα χωρίς δυσκολίες μπορεί να μάθει η κοινότητα και να διευρύνει την επίγνωσή της. Οι υπηρεσίες καλούνται να δημιουργήσουν τα μέσα με τα οποία τα άτομα με δυσκολίες μπορούν να υποστηριχθούν ώστε να ζήσουν ανάμεσά μας και όχι συναθροισμένα.

Υπό τον όρο της Υποστηριζόμενης Εργασίας έχουμε επίγνωση του γεγονότος ότι η τοποθέτηση κάποιου στην ανοικτή αγορά εργασίας δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έχει συμπεριληφθεί κοινωνικά. Διακρίνουμε αυτά τα επίπεδα ενσωμάτωσης που είναι απαραίτητα για να επιτευχθεί η κοινωνική ένταση.

Επίπεδα Ενσωμάτωσης

 • Φυσική ενσωμάτωση. Απλή τοποθέτηση σε έναν χώρο εργασίας με συναδέλφους χωρίς δυσκολίες
 • Προγραμματική ενσωμάτωση - Συμμετέχει σε τυπικές ρουτίνες εργασίας.
 • Κοινωνικά Ενταγμένο - είναι το άτομο με δυσκολίες που εκπληρώνει τα ανωτέρω και επίσης έχει κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και φιλίες με άτομα χωρίς δυσκολίες στη δουλειά.

Αυτό δεν σημαίνει ότι, το υπερπροστατεύουν και δεν το αφήνουν να μάθει τη δουλειά.

Προωθούμε δυο άλλα μοντέλα Υποστηριζόμενης Εργασίας. Το ένα είναι η ομάδα σφήνα όπου μία ομάδα εργαζομένων με δυσκολίες απλώνεται σε μια επιχείρηση ή έναν οργανισμό σε διαφορετικές θέσεις. Το σύνολο των εργαζομένων εκπαιδεύεται στη δουλειά από έναν εκπαιδευτή εργασίας.

Ένα άλλο μοντέλο είναι η ομάδα παροχής υπηρεσιών που παρέχει υπηρεσίες όπως καθαρισμό, κηπουρική, κτλ, οι οποίες χρειάζονται ομάδες παροχής υπηρεσιών άσχετα με τη δυσκολία των ατόμων.

Ωστόσο, πιστεύουμε ότι η πιο ομαλή εργασιακή ένταξη είναι η τοποθέτηση του ατόμου, αν επιτευχθούν όλα τα επίπεδα ενσωμάτωσης. Πάνω από όλα τα άλλα αυτό που έχει περισσότερη σημασία είναι η γνώμη και η επιλογή του ατόμου με δυσκολίες.

Η φιλοσοφία και η μεθοδολογία της Υποστηριζόμενης Εργασίας είναι πολύ ευρεία και γι αυτό δεν είναι δυνατόν να επεκταθούμε πλήρως εδώ. Υπάρχει πολύ λίγη γνώση σε όλη την Ελλάδα, γι αυτό είναι δύσκολο να εξασφαλιστούν οικονομικές ενιχύσεις γι αυτές τις υπηρεσίες. Οι επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μοιράζονται μέσω του Ελληνικού Υπουργείου Εργασίας, ενώ ενθαρρύνουν τέτοια μέτρα, έχουν οδηγήσει σε ελάχιστη υποστήριξη.

Οι υπηρεσίες που προσπαθούν να συμπληρώσουν τα κενά στο δίκτυο υπηρεσιών μερικές φορές καταλήγουν να υπηρετούν τον ίδιο πληθυσμό από τη γέννησή του μέχρι τον θάνατό του. Ενώ συμπληρώνει τα κενά και τις ανάγκες, αυτή η προσέγγιση δεν φαίνεται να προωθεί την ενσωμάτωση μέσα στην κοινότητα των ατόμων χωρίς δυσκολίες.

Ο σκοπός κάθε εταιρείας Υποστηριζόμενης Εργασίας είναι να αυξήσει την πιθανότητα να έχουν τα άτομα με δυσκολίες την επιλογή και την υποστήριξη που χρειάζεται για να μπουν στην ανοικτή αγορά εργασίας και να μη σταλούν αυτόματα σε προστατευόμενη συναθροισμένη εργασία.

Από την εμπειρία μας στο παρελθόν έγινε προφανές ότι μερικές από τις μεθόδους επαγγελματικής κατάρτισης δεν ήταν ιδιαίτερα χρήσιμες για τους εξυπηρετούμενους με μαθησιακές δυσκολίες.

Τέτοια προβλήματα ήταν:

 • Η Εκμάθηση νέων δεξιοτήτων απαραίτητες για εργασία στην ελεύθερη αγορά
 • Η Γενίκευση των γνώσεων και δεξιοτήτων από τον ένα χώρο (εργαστήριο κατάρτισης) στον άλλο (συγκεκριμένη εργασιακή θέση).
 • Η προσαρμογή και η αντιμετώπιση των αλλαγών στην καθημερινή ρουτίνα
 • Η συνεργασία και καλή επικοινωνία με άλλους
 • Η ευθύνη και συνέπεια στον εργασιακό χώρο.

Όλα αυτά τα προβλήματα αντιμετωπίζονται μέσω του μοντέλου Υποστηριζόμενης Εργασίας, επειδή το άτομο με δυσκολίες εκπαιδεύεται στον χώρο της δουλειάς με έναν πολύ εξειδικευμένο τρόπο. Αυτό το σύστημα ψυχοοεκπαιδευτικής υποστήριξης δεν αποσύρεται μετά την πρόσληψη του νέου. Εξακολουθεί να υπάρχει εκεί μάλλον γι αυτό ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του ατόμου.

Οι Στόχοι της Υποστηριζόμενης Εργασίας είναι:

Ι. Συμβουλευτική του ατόμου με δυσκολίες ως αρχηγού των δικών του συνεδριών

 • Επικεντρωμένος στο Άτομο Σχεδιασμός βασισμένος στα ενδιαφέροντα και στις επιλογές του ατόμου - είναι η αποφυγή του τυπικού Κλινικού Μοντέλου όπου ο ειδικός γνωρίζει καλύτερα - είναι ένα σύστημα βασισμένο στις δυνάμεις του εξυπηρετούμενου σε αντίθεση με τις αδυναμίες του.
 • Ανάπτυξη του προφίλ προσωπικότητας βασισμένου στις προτιμήσεις, τα ταλέντα και τα ενδιαφέροντα του εξυπηρετούμενο (το λεγόμενο προφιλ ικανοτήτων).
 • Ανάπτυξη ενός προγράμματος δράσης βασισμένου στις πραγματικότητες της κοινότητας και στις επιλογές του εξυπηρετούμενο μέσα σε αυτό το περιβάλλον.

ΙΙ. Εύρεση Εργασίας

 • Επιμόρφωση και αύξηση της επίγνωσης των εργοδοτών
 • Δημιουργία ενός δικτύου ενδιαφερομένων εργοδοτών
 • Αναγνώριση εν δυνάμει οικονομικών πόρων μέσα στην κοινότητα, όπως οι επιδοτήσεις του κρατικού Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).
 • Δημιουργία μιας ανάλυσης της εργασίας (προφίλ απαιτήσεων) για κάθε θέση εργασίας.
 • Εργασία που συνταιριάζει αυτό το προφίλ με το άτομο που έχει το πλησιέστερο επαγγελματικό προφίλ και σχετικά ενδιαφέροντα.
 • Έμφαση αυτού στο οποίο είναι καλός ο εξυπηρετούμενος αντί αυτού του οποίου στερείται.
 • Μεγάλη προσοχή των προσδοκιών και φόβων του εξυπηρετούμενου.
 • Πολύ μεγάλη προσοχή των πραγμάτων που προτιμά/απεχθάνεται ο εξυπηρετούμενος

ΙΙΙ. Εκπαίδευση στον χώρο δουλειάς με τη χρήση «συστηματικής διδασκαλίας - καθοδήγησης»

 • Συλλογή βασικών πληροφοριών όσον αφορά το επίπεδο του εξυπηρετούμενου στην προσαρμοστική συμπεριφορά
 • Δημιουργία μιας δομημένης μαθησιακής εμπειρίας
 • Εξατομίκευση της διαδικασίας μάθησης
 • Βήμα προς βήμα μάθηση που θα οδηγήσει σε γενίκευση
 • Σαφείς στόχοι
 • Στενός έλεγχος της διαδικασίας μάθησης
 • Συνεχιζόμενη ψυχολογική και επιμορφωτική υποστήριξη
 • Διατήρηση της δεδομένης δουλειάς με τη χρήση "φυσικών στηριγμάτων"

Μολονότι μερικοί γονείς μπορεί αρχικά να φαίνονται απρόθυμοι και υπερπροστατευτικοί με το παιδί τους, συχνά ήταν η στάση των επαγγελματιών και των δημιουργών στρατηγικής δημιούργησαν μεγαλύτερα εμπόδια προς την πραγματοποίηση τέτοιων υπηρεσιών. Οι εργαζόμενοι που έχουν εργαστεί μόνο μέσα στο προστατευόμενο περιβάλλον ενός δεδομένου ιδρύματος δυσκολεύονται να δεχθούν την ιδέα ότι άτομα με δυσκολίες έχουν την ικανότητα και το ενδιαφέρον να εργαστούν στην ανοικτή αγορά εργασίας είτε για τον δημόσιο είτε για τον ιδιωτικό τομέα. Ενώ αυτή η διαδικασία έχει κοστίσει πολύ ψάξιμο ψυχής εκ μέρους των επαγγελματιών, άρχισαν να ενθουσιάζονται όταν εργάστηκαν με εκείνα τα άτομα που επέμεναν ότι ήθελαν να εργαστούν και να μην προχωρήσουν σε ένα άλλο ακόμη περιβάλλον συνάθροισης. Αυτό συνεπήρε το προσωπικό αρκετών κέντρων αποκατάστασης όταν επιτεύχθηκαν αρκετές ιστορίες με επιτυχία και όταν εφήρμοσαν μια συγκεκριμένη μεθοδολογία, κυρίως αυτή της υποστηριζόμενης εργασίας, για την επίτευξη των στόχων τους. Αλλά πάντα τονίζουμε ότι η ενσωμάτωση στη εργασία σημαίνει να έχεις και να ενθαρρύνεις την προσδοκία ότι κάθε άτομο με δυσκολίες μπορεί να εργασθεί. Αυτή η πεποίθηση πρέπει να εισαχθεί σε όλα τα προγράμματα από εκείνα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας μέχρι εκείνα για τους νεαρούς ενήλικες. Δεν μπορούμε να περιμένουμε από κάποιον να ανοιχτεί ξαφνικά στην εργασία, όταν έχει προστατευθεί και υπερπροστατευθεί στο μεγαλύτερο μέρος της ζωής του.

Συνεπώς, όλοι, από τον νηπιαγωγό μέχρι τον ειδικό εύρεσης εργασίας, ενέχονται σε αυτή την προπαρασκευαστική διαδικασία που εκτείνεται έξω από τα όρια των εγκαταστάσεων εκπαίδευσης.

11Μέτοχοι ή κοινωνικοί εταίροι μέσα στη διαδικασία προγραμμάτων ενσωματωμένης εργασίας είναι:

Μέτοχοι (εταίροι)

Διαβλεπόμενο Πλεονέκτημα

Διαβλεπόμενο μειονέκτημα

Εργαζόμενος με δυσκολίες

Να του παρέχεται μια επιλογή, να εισακούεται, να εργάζεται σε μη συναθροισμένο περιβάλλον. Nα αποκτήσει σχέσεις με άτομα χωρίς δυσκολίες και να αμεί­βεται για την εργασία του.

Ρίσκο και πιθανότητα αποτυχίας

Εργοδότης

Να δημιουργήσει μια καλύτερη

" εικόνα" για την επιχείρηση. Να ενισχύσει την κοινωνική συνοχή. Να ενθαρρύνει τους εξυπηρετούμενους με δυσκολίες να ξοδεύ­ουν στην επιχείρησή του. Να αποφύγει τα μακροχρόνια κόστη του συστήματος Πρόνοιας.

Να ρισκάρει και να μπει στον κόπο να μάθει για τον εργαζόμενο με δυσκολίες.

Εργαζόμενοι χωρίς δυσκο­λίες

Να αυξήσουν την επίγνωσή τους γύρω από θέματα αναπηρίας. Να καταλάβουν ότι όλοι είμαστε ευάλωτοι. Να αποκτή­σουν επίγνωση των δικών τους προκαταλήψεων. Να συμβάλ­λουν προς μια φυσική υποστή­ριξη του ατόμου με δυσκολίες.

Να καταπολεμήσουν την αντίσταση στην αλλαγή.

Οικογένειες

Να τους δοθούν επιλογές, να τους επιτραπεί να ξανακερδί­σουν απλές προσδοκίες στον το­μέα της ανεξάρτητης διαβίωσης και λειτουργίας. Να υποστηρι­χθούν έτσι ώστε με τη σειρά τους να μπορούν να υποστηρί­ξουν το άτομό τους με δυσκο­λίες.

Ρίσκο και πιθανότητα αποτυχίας

Υπηρεσία Εργασιακής Τοποθέτησης

Να αλλάξει από το Κλινικό Μοντέλο σε ένα Μοντέλο βασισμένο στις Εξατομικευμέ­νες ανάγκες υποστήριξης. Να επιτρέψει την ανάπτυξη και την ανεξαρτησία παρά να ενθαρρύ­νει την εξάρτηση από το μοντέ­λο πρόνοιας και επιδομάτων που υφίστανται τώρα στην Ελλάδα.

Να καταπολεμήσει την αντίσταση στην αλλαγή. Να καταπολεμήσει τα προβλή­ματα οικονομικών πόρων. Να προτείνει καινούρια νομοθετικά μέτρα.

Αλλοι πιθανοί εταίροι ή μέτοχοι σε αυτή την κοινωνική συνεργασία είναι: τοπικές αρχές, οργανισμοί εργατικού ανθρώπινου δυναμικού, συνδικάτα και οργανώσεις που προωθούν την υποστήριξη και τη θετική νομοθεσία θεμάτων αναπηρίας.

Όλες αυτές οι συμπράξεις ενέχουν ανθρώπους με διάφορες προοπτικές, ενδιαφέροντα και πληροφορίες όσον αφορά τα άτομα με δυσκολίες. Για να λειτουργήσουν αυτές οι συμπράξεις καλά πρέπει να υπάρχουν ορισμένα χαρακτηριστικά δεδομένων προς επεξεργασία. Τα χαρακτηριστικά που έχει αναγνωρίσει η εταιρεία μας είναι:

 • Αμοιβαία απόλαυση
 • Σεβασμός για την άποψη των άλλων
 • Αναγνώριση και δημιουργία κοινών στόχων
 • Να μη δημιουργούν περισσότερη δουλειά για τον συνεργάτη
 • Μείωση του στρες του συνεργάτη
 • Δημιουργία κοινής γλώσσας ανάμεσα σε συνεργάτες

Συνεπώς μια σύμπραξη καλής πρακτικής είναι αυτή στην οποία τα περισσότερα από αυτά τα χαρακτηριστικά ευδοκιμούν και γι αυτό θα προωθήσει την ενσωματωμένη εργασία του ατόμου με δυσκολίες. Τα οφέλη από μια τέτοια σύμπραξη θα είναι θετικά για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Η φιλανθρωπία είναι το ελάχιστο αυτών των οφελών.

Από το 1992, 110 άτομα έχουν τοποθετηθεί, εκπαιδευθεί, προσληφθεί και 40 έχουν διατηρηθεί σε μια κανονική δουλειά. Οι τύποι εργασίας είναι κηπουρική, φύλακες, κλητήρες, ελαφρές κατασκευές, υπηρεσίες τροφίμων και άλλες. Τα ποσοστά σύμφωνα με τον τύπο εργασίας φαίνονται στην υπεράνω διαφάνεια.

Ποσοστό σύμφωνα με τον τύπο Εργασίας

Ποσοστό βασισμένο τον Δείκτη Νοημοσύνης

Εχουμε αρχίσει να ελέγχουμε στενά τη σταθερότητα αυτών των εργασιακών τοποθετήσεων και το σημείο μέχρι του οποίου τα άτομα έχουν ενσωματωθεί και επιπλέον κοινωνικά ενταχθεί μέσα στο περιβάλλον τους, επειδή, πέρα από τους αριθμούς και τις ιστορίες επιτυχίας, αυτό που έχει σημασία είναι αν το άτομο βρίσκει ικανοποίηση στην καθημερινή του ρουτίνα. Θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά όσο οι νέοι μας βρίσκουν μια θέση για τους εαυτούς τους στην ανοικτή αγορά εργασίας άσχετα με το κόστος, επειδή υπάρχει οπωσδήποτε περισσότερη αξία στη δημιουργία επιλογών για τα άτομα σε αντίθεση με τη συμπλήρωση των κενών στη βιομηχανία υπηρεσιών του συστήματος κρατικής πρόνοιας.

Στα 1997 μια ομάδα επαγγελματιών δημιούργησαν την Ελληνική Εταιρεία Υποστηριζόμενης Εργασίας για να διαδώσουν πληροφορίες σε όλη την Ελλάδα σε άλλους επαγγελματίες που εργάζονται στον τομέα της αποκατάστασης. Είναι ελπίδα της Εταιρείας περισσότεροι άνθρωποι και υπηρεσίες να μπορέσουν να μάθουν αποτελεσματικότερα μέσα υποστήριξης των ατόμων με δυσκολίες, των οικογένειών τους και των εργοδοτών κατά το ταξίδι τους στη ζωή ενταγμένα στην ευρύτερη κοινότητα.

powered by eProductions