Συχνές Ερωτήσεις

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ;

Η Ελληνική Εταιρία Υποστηριζόμενης Εργασίας είναι ένα κοινωφελείς και μη κερδοσκοπικό επιστημονικό σωματείο.

ΠΟΙΟΙ ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ;

Σκοποί της είναι:
1) Η επεξεργασία και η προώθηση του θεσμού της υποστηριζόμενης εργασίας στην ελεύθερη αγορά και η ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου σε σχέση με τον θεσμό αυτό.
2) Η διευκόλυνση ανταλλαγής πληροφοριών σε σχέση με την υποστηριζόμενη εργασία.
3)  Η ανταπόκριση στις εκπαιδευτικές ανάγκες των εταίρων μας
4) Η ενεργός συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση Υποστηριζόμενης Εργασίας (European Union of Supported Employment).

ΜΕ ΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ;

Για την επίτευξη των σκοπών του το Σωματείο αναπτύσσει κάθε είδους δραστηριότητα σε όλη την Ελλάδα.
Ειδικότερα οι δραστηριότητες που αναπτύσσει είναι:

 1. 1) Η  προαγωγή και αναβάθμιση των υπηρεσιών που εμπλέκονται στην ανεύρεση, εκπαίδευση και απασχόληση των ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑμεΑ) και άλλων ευάλωτων κοινωνικών ομάδων σε θέσεις εργασίας.
 2. 2) Η εκπόνηση προγραμμάτων σχετικών με την υποστηριζόμενη εργασία των ΑμεΑ και άλλων ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.
 3. 3) Η αναβάθμιση της εκπαίδευσης των επαγγελματιών που ασχολούνται με την εύρεση εργασίας των ΑμεΑ και άλλων ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.
 4. 4) Η συνεργασία με άλλους φορείς (πανεπιστημιακούς, κρατικούς, ιδιωτικούς, διεθνείς, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας κ.λ.π.) για την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων καθώς και για την ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου.
 5. 5) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και η συνεργασία με κυβερνητικές υπηρεσίες, πανεπιστήμια, κολέγια, τοπικές αυτοδιοικήσεις και άλλες υπηρεσίες, φορείς ή άτομα πάνω σε θέματα που αφορούν άμεσα ή έμμεσα τους βασικούς σκοπούς του Σωματείου.
 6. 6) Η επιμέλεια της έκδοσης περιοδικών και άλλων εντύπων και η προώθηση και χρήση άλλων μέσων επικοινωνίας.
 7. 7) Η παροχή υποτροφιών σε Έλληνες επιστήμονες προκειμένου να ενημερωθούν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό σε τομείς που αφορούν την υποστηριζόμενη εργασία των ΑμεΑ και άλλων ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.
 8. 8) Η ανάπτυξη γενικά κάθε δραστηριότητας που εξυπηρετεί την επίτευξη των σκοπών του.

ΠΩΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ Η ΕΛ.ΕΤ.ΥΠ.Ε;

Πόροι του Σωματείου είναι:
α)   οι εισφορές εγγραφής των μελών.
β)   οι τακτικές συνδρομές και οι έκτακτες εισφορές των μελών.
Το ύψος των εισφορών και συνδρομών, καθώς κάθε τυχόν αυξομείωσή τους καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα επίτιμα μέλη δεν υποχρεούνται σε καταβολή εισφοράς.
γ)  οι εισπράξεις από διάφορες δραστηριότητες του Σωματείου, σύμφωνα με τους σκοπούς του.
δ)  οι κάθε είδους δωρεές, παροχές, κληρονομιές και κληροδοσίες προς το Σωματείο.
ε)  οι κάθε φύσεως επιχορηγήσεις από δημόσιες η δημοτικές υπηρεσίες, από διεθνείς οργανισμούς, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση κ.λ.π.

 

ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΜΕΛΗ;

Το Σωματείο συγκροτείται από τακτικά και επίτιμα μέλη.
α) Τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν όσοι ασχολούνται επιστημονικά η κοινωνικά με το χώρο των ΑΜΕΑ και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και την αγορά εργασίας, ή είναι οι ίδιοι ΑμεΑ ή ανήκουν σε ευάλωτη ομάδα. Μέλη επίσης μπορούν να γίνουν οργανισμοί, φορείς, σύλλογοι.
β) Επίτιμα μέλη του Σωματείου μπορούν να γίνουν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, όσοι πρόσφεραν στο Σωματείο εξαιρετικές υπηρεσίες στην προσπάθεια πραγμάτωσης των σκοπών του, καθώς και άτομα των οποίων η συμβολή θεωρείται ότι θα συμβάλλει στην προώθηση των σκοπών αυτών. Τα επίτιμα μέλη μπορούν να εκφράζουν τη γνώμη τους στις Γενικές Συνελεύσεις, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου και εκλογής.

ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΓΙΝΩ ΜΕΛΟΣ;

Όσοι ασχολούνται επιστημονικά ή κοινωνικά με το χώρο των ΑμεΑ και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων ή είναι οι ίδιοι ΑμεΑ ή ανήκουν σε ευάλωτη ομάδα και επιθυμούν να γίνουν μέλη, και όσοι επιθυμούν να κάνουν δωρεά στην Ελ.Ετ.Υπ.Ε συμπληρώνουν το Έντυπο εγγραφής μέλους ή κατάθεσης δωρεάς

Οι φορείς, οι σύλλογοι, οι οργανισμοί συμπληρώνουν το έντυπο Εγγραφή μέλους Οργανισμού, Φορέα, Συλλόγου κλπ

Για οποιαδήποτε απορία προκύψει επικοινωνείτε με τα τηλέφωνα 2102322429, 2102319767.

Προς ενημέρωσή σας οι συνδρομές έχουν διαμορφωθεί ως εξής:
Φυσικά πρόσωπα, 30 ευρώ
Φυσικά πρόσωπα ΑμεΑ, 15 ευρώ
Οργανισμοί / φορείς / σύλλογοι με 1-50 εργαζόμενους / μέλη, 60 ευρώ
Οργανισμοί / φορείς / σύλλογοι  με 51 και άνω εργαζόμενους / μέλη, 120 ευρώ.

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΟΥ ΒΡΕΙΤΕ ΔΟΥΛΕΙΑ; ΝΑ ΣΑΣ ΣΤΕΙΛΩ ΤΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥ;

Η Ελ.Ετ.Υπ.Ε είναι επιστημονικό σωματείο και δεν απασχολεί εργαζόμενους. Το Δ.Σ είναι εθελοντικό.

ΤΙ ΟΦΕΛΗ ΘΑ ΕΧΩ ΟΤΑΝ ΓΙΝΩ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛ.ΕΤ.ΥΠ.Ε;

Όλοι μπορούν να ενημερώνονται για τις δραστηριότητές μας από την ιστοσελίδα μας.

Τα μέλη, φυσικά πρόσωπα, Έχουν την δυνατότητα να παρακολουθούν ημερίδες της Ελ.Ετ.Υπ.Ε. και να συμμετέχουν σε εκδηλώσεις της εταιρίας.

Οι επαγγελματίες μέλη, μπορούν να κάνουν αίτηση για υποτροφία μέσω της EUSE (Ευρωπαϊκή Ένωση Υποστηριζόμενης Εργασίας) της οποίας μέλος είναι η Ελ.Ετ.Υπ.Ε.(σχετικές ανακοινώσεις γίνονται στην ιστοσελίδα του σωματείου). Μπορούν να λάβουν πιο εξειδικευμένη εκπαίδευση πάνω στην υποστηριζόμενη εργασία και να λάβουν σχετικό υλικό, καθώς και να συμμετέχουν σε ημερίδες και εκδηλώσεις που διοργανώνει η εταιρία. Μπορούν να ενημερώνονται για καλές πρακτικές, έρευνες σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τα μέλη φορείς, που ασχολούνται με ευάλωτες ομάδες και ΑμεΑ μπορούν να λάβουν εκπαίδευση πάνω στην υποστηριζόμενη εργασία, να υποστηριχτούν στο στήσιμο υπηρεσιών με αυτό το αντικείμενο από ειδικευμένους επαγγελματίες στον χώρο ή ακόμη να λάβουν συμβουλευτικές υπηρεσίες πάνω σε θέματα που αφορούν άμεσα ή έμμεσα τους βασικούς σκοπούς του Σωματείου. Μπορούν να συμμετέχουν σε έρευνες και σε benchmarking (συγκριτικές μελέτες μεταξύ υπηρεσιών).

ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΜΕΛΗ Η' ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ Ε.ΛΕ.ΤΥΠ.Ε. ΚΑΙ ΠΩΣ;

 • Γονείς
 • Επαγγελματίες
 • Εργοδότες
 • Κάθε άτομο που ενδιαφέρεται για την ένταξη ΑμΕΑ στην κανονική ζωή

Επικοινωνήστε με την ΕΛ.ΕΤ.ΥΠ.Ε με την Κα Κατσούδα ή Κα. Ζαφειροπούλου

Εναλλακτική πρόταση στην εργασία για άτομα με ειδικές ανάγκες μέσω ψυχοεκπαιδευτικής και κοινωνικής στήριξης