Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Η Ελληνική Εταιρία Υποστηριζόμενης Εργασίας [ΕΛ.ΕΤ.ΥΠ.Ε] δημιουργήθηκε το 1997 με πρωτοβουλία επαγγελματιών του εργαστηρίου «Θεοτόκος».

Είμαστε: Εθνική Οργάνωση μη κερδοσκοπική και κοινωφελή

Εκπροσωπούμε: Τα μέλη μας στην Ευρωπαική Ένωση μέσω συμμετοχής μας στην EUSE ( European Union for supported employment).

Πετύχαμε: Την διάδοση της Υποστηριζόμενης Εργασίας σε επαγγελματίες, γονείς και τα ίδια τα άτομα με Ειδικές Ανάγκες. Καταρτίσαμε αρκετούς επαγγελματίες και γονείς στις τεχνικές και αρχές της Υποστηριζόμενης Εργασίας. Πάνω απ΄ όλα πιστεύουμε ότι η Ελ.Ετ.Υπ.Ε. άνοιξε παράθυρο στα όνειρα και τις προσδοκίες των ατόμων με ειδικές ανάγκες και τους γονείς τους.

Υποστηριζόμενη εργασία σημαίνει:

Εναλλακτική πρόταση στην εργασία για άτομα με ειδικές ανάγκες μέσω ψυχοεκπαιδευτικής και κοινωνικής στήριξης. Στόχος μας είναι να δώσουμε την δυνατότητα ή ευκαιρία στα ΑμΕΑ να βρουν και να διατηρήσουν εργασία στην ελεύθερη αγορά εργασίας προκειμένου να εξασφαλίσουν κανονικό μισθό, ασφάλιση και κατά προέκτασης κανονικό τρόπο ζωής’.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ

Κατάρτιση στελεχών και γονέων σε θέματα υποστηριζόμενης εργασίας και ζωής.

Συνεργασία με άλλους φορείς για την ανάπτυξη ερευνητικών ή και εκπαιδευτικών προγραμμάτων προκειμένου να διαδοθεί και να εδραιωθεί η υποστηριζόμενη εργασία.

Επιμέλεια και έκδοση έντυπου υλικού με στόχο την προώθηση και χρήση άλλων μέσων επικοινωνίας για την διάδοση του θεσμού.

Επιμέλεια και έκδοση έντυπου υλικού με στόχο την προώθηση και χρήση άλλων μέσων επικοινωνίας για την διάδοση του θεσμού.

Συμμετοχή σε ημερίδες σχετικές με την υποστηριζόμενη εργασία.

Συμμετοχή σε ημερίδες σχετικές με την υποστηριζόμενη εργασία.

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ

  • Προώθηση των ΑμΕΑ στην ελεύθερη αγορά εργασίας μέσα από τη δημιουργία υπηρεσιών εργασιακής τοποθέτησης.
  • Ευαισθητοποίηση, πληροφόρηση και προώθηση των αρχών της ΕΛ.ΕΤ.ΥΠ.Ε
  • Εκπαίδευση επαγγελματιών εργασιακής αποκατάστασης ΑμΕΑ
  • Ανάπτυξη και εκπόνηση κοινωνικών προγραμμάτων μέσω συνεργασίας μας με ιδιωτικούς και κρατικούς φορείς
  • Συμμετοχή στη EUSE
  • Επικοινωνία με κρατικούς φορείς για την ανάπτυξη κοινωνικής πολιτικής για τα ΑμΕΑ.

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ

  • Την οργάνωση Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων για επαγγελματίες και γονείς
  • Τη συμμετοχή της Ελ.Ετ.Υπ.Ε. σε Ευρωπαϊκό πρόγραμμα
  • Την ενημέρωση εργοδοτών για τους στόχους της Ελ.Ετ.Υπ.Ε.
  • Τη συνεργασία με φορείς που προσφέρουν υπηρεσίες σε άτομα με Ειδικές Ανάγκες.

Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΑΣ

Προώθηση των ΑμΕΑ στην ελεύθερη αγορά εργασίας 87%
Ευαισθητοποίηση και πληροφόρηση 75%
Εκπαίδευση επαγγελματιών 63%
Ανάπτυξη και εκπόνηση κοινωνικών προγραμμάτων 50%

Εναλλακτική πρόταση στην εργασία για άτομα με ειδικές ανάγκες μέσω ψυχοεκπαιδευτικής και κοινωνικής στήριξης.