Σύνδεσμοι

ΙΔΡΥΜΑ Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ

Μέλος της Ελ.Ετ.Υπ.Ε.
Το ΙΠΑΠ «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ» είναι κοινωφελές Ίδρυμα, ΝΠΙΔ και λειτουργεί απρόσκοπτα από το 1963. Διοικείται από 9μελές άμισθο Δ.Σ και εποπτεύεται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και εκτείνεται σε έκταση 51 στρεμμάτων, με 7.000 τ.μ. περίπου στεγασμένα κτίρια, στο Δήμο Ιλίου.<br /> Παρέχει υπηρεσίες ειδικής εκπαίδευσης και θεραπείας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας από 2,5- 5 ετών (πρώιμη παρέμβαση) και εφήβους από 14-20 ετών, με αναπτυξιακή ανωριμότητα, νοητικές αναπτυξιακές διαταραχές και διαταραχές του αυτιστικού φάσματος. Επίσης παρέχει επαγγελματική κατάρτιση και εργασιακή αποκατάσταση σε ενήλικες νέους/ες από 20-35 ετών και υποστηρίζει το οικογενειακό περιβάλλον τους και παρεμβαίνει όταν είναι αναγκαίο.<br /> Έχει εξυπηρετήσει και υποστηρίξει περισσότερα από 5.000 άτομα κατά τη διάρκεια των 52 ετών λειτουργίας του. Σήμερα φοιτούν καθημερινά 370 παιδιά και νέοι εκ των οποίων οι 60 περίπου είναι άποροι ή και ανασφάλιστοι και υποστηρίζονται με προγράμματα, πρότυπα για την Ελλάδα και την Ευρώπη.

ΠΕΨΑΕ

Μέλος της Ελ.Ετ.Υπ.Ε.
Η Πανελλαδική Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την Επαγγελματική Επανένταξη (ΠΕΨΑΕΕ) είναι Επιστημονικό - Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο και ιδρύθηκε το 1997. Βασικός σκοπός της ΠΕΨΑΕΕ είναι η ομαλή κοινωνική ενσωμάτωση των ατόμων με ψυχοκοινωνικές δυσκολίες.</p> <p>Οι κύριες μέθοδοι που αξιοποιούνται είναι:<br /> - Η (Επαν)ένταξη στην Αγορά Εργασίας<br /> - Η Εφαρμογή και Διάδοση Εναλλακτικών - Καινοτόμων Δράσεων για την Επανένταξη και τον Αποστιγματισμό<br /> - Οι Θεσμικές Παρεμβάσεις

Μαργαρίτα

Μέλος της Ελ.Ετ.Υπ.Ε.
Είμαστε ένα εξειδικευμένο κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης και απασχόλησης ατόμων με νοητική υστέρηση.<br /> Το ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ εξυπηρετεί 100 σπουδαστές ενώ υποστηρίζει άλλους 14 αποφοίτους του που εργάζονται στην ανοιχτή αγορά εργασίας. Έχει 31 άτομα προσωπικό και υλοποιεί πρόγραμμα εκπαίδευσης στην υποστηριζόμενη διαβίωση σε ιδιόκτητο διαμέρισμα του στο Παγκράτι.

Το Εργαστήρι-Λίλιαν Βουδούρη

Μέλος της Ελ.Ετ.Υπ.Ε.
Το Κέντρο κοινωνικής φροντίδας «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ - Λίλιαν Βουδούρη» παρέχει τις υπηρεσίες του σε 100 νέους και νέες με μέση και ελαφρά νοητική υστέρηση άνω των 17 ετών εδώ και 25 χρόνια.</p> <p>Το Κέντρο λειτουργεί καθημερινά από τις 08. 00 έως τις 16.00 στην περιοχή των Άνω Λιοσίων ως χώρος κατάρτισης και απασχόλησης.</p> <p>Παράλληλα ενισχύει κοινωνικά αποδεκτές συμπεριφορές, παρέχει ειδικές επαγγελματικές γνώσεις, και καλλιεργεί συνήθειες καθημερινής ζωής, (υγιεινή – καθαριότητα – αυτοεξυπηρέτηση κτλ.) και προετοιμάζει τους ωφελούμενους για ένα μέλλον με όσο το δυνατόν περισσότερη αυτονομία.<br /> Οι νέοι που απασχολούνται εδώ επωφελούνται από προγράμματα κατάρτισης τα οποία στοχεύουν στην ωρίμανσή τους σε ότι αφορά τις γενικές εργασιακές δεξιότητες όπως συνέπεια, σταθερότητα, συνεργασία στους εργασιακούς χώρους ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν σε μια πιθανή ένταξή τους σε θέση εργασίας.

ΕΣΤΙΑ (ΕΣΕΕΠΑ)

Μέλος της Ελ.Ετ.Υπ.Ε.
Το Κέντρο Κοινωνικής Φροντίδας για Άτομα με Νοητική Υστέρηση "Εστία Ειδικής Επαγγελματικής Αγωγής" (ΕΣ.Ε.ΕΠ.Α.) ιδρύθηκε το 1982 από γονείς και φίλους ατόμων με νοητική υστέρηση. Είναι ΝΠΙΔ, ειδικώς αναγνωρισμένο ως φιλανθρωπικό σωματείο, επο­πτεύεται από το Υπουργείο Υγείας και διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο. Σήμερα, λειτουργεί Κέντρο Κοινωνικής Φροντίδας παρέχοντας εκπαίδευση και κατάρτιση, στο Νέο Ψυχικό Αττικής, και ΣΥΔ για άτομα με νοητική υστέρηση, στα Μελίσσια Αττικής.</p> <p>
Μέλος της Ελ.Ετ.Υπ.Ε.
Το Ίδρυμα Ειδικής Αγωγής & Επαγγελματικής Κατάρτισης "Σικιαρίδειο" ιδρύθηκε το 1939 με δωρεά της οικογένειας του Βασιλείου Σικιαρίδη. Αρχικά, λειτούργησε ως ορφα­νοτροφείο και πρεβεντόριο. Από το 1971 λειτουργεί ως Kέντρο ανοικτής φροντίδας που προσφέρει κατάρτιση σε παιδιά και νέους, ηλικίας από 5-21 ετών, με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Είναι ΝΠΙΔ μη κερ­δοσκοπικού χαρακτήρα, επιδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, και διαθέτει έναν ιδιόκτητο χώρο (κληροδότημα) έκτασης 18 στρεμμάτων. Παλαιότερα προσέφερε υπηρεσίες σε περίπου 250 παιδιά και νέους, σήμερα σε περίπου 80 ωφελούμενους και τις οικογένειές τους.

ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Μέλοι της Ελ.Ετ.Υπ.Ε.
Εγγραφείτε Μέλος

Εγγραφείτε μέλος στην Ελληνική Ετιαρεία Υποστηριζόμενης Εργασίας (ΕΛ.ΕΤ.ΥΠ.Ε.)

Εγγραφείτε και γίνετε μέλος της ΕΛ.ΕΤ.ΥΠ.Ε