Πρόσκληση μελών ΕΛΕΤΥΠΕ σε Γενική Συνέλευση 16/5/2022

Καλούνται τα μέλη της ΕΛ.ΕΤ.ΥΠ.Ε στις 16/5/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 μ.μ., σε Γενική Συνέλευση η οποία θα πραγματοποιηθεί στo Κέντρο Κοινωνικού Διαλόγου, ΠΕΨΑΕΕ (Ηπείρου 41, Αθήνα).

Κατεβάστε την πρόσκληση και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

Πρόσκληση μελών στη Γενική Συνέλευση ΕΛΕΤΥΠΕ