Επιστημονικό Συμβούλιο ΕΛΕΤΥΠΕ

        

Το Επιστημονικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΥΠΕ πραγματοποιήθηκε
στις 30/3/2023 στο χώρο της ΠΕΨΑΕΕ (Ηπείρου 41, Αθήνα). Συμμετείχαν εκπρόσωποι
από τους φορείς : ΠΕΨΑΕΕ, ΕΕΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, ΙΠΑΠ ΘΕΟΤΟΚΟΣ, ΚΟΙΣΠΕ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ, ΠΛΟΕΣ
Ε.ΨΥ.ΜΕ., ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ, ΕΓΝΥΑ.

Εκπρόσωποι από κάθε φορέα περιέγραψαν την εφαρμογή της
Υποστηριζόμενης Εργασίας και συμφώνησαν να δημιουργηθεί μια ομάδα εργασίας για
την επεξεργασία και προσαρμογή των δεικτών ποιότητας στην Υποστηριζόμενη
Εργασία.

Η επόμενη συνάντηση ορίστηκε στις 10/4/2023 στην ΠΕΨΑΕΕ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΥΠΕ ευχαριστεί θερμά την
ΠΕΨΑΕΕ για τη διάθεση του χώρου.