ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛ.ΕΤ.ΥΠ.Ε

 

Αγαπητά μέλη, 
σας προσκαλούμε στο Επιστημονικό Συμβούλιο της ΕΛ.ΕΤ.ΥΠ.Ε με θέμα την εφαρμογή της Υποστηριζόμενης Εργασίας στην Ελλάδα 

 και τη σύνδεση με τους Δείκτες Ποιότητας. 

Το Επιστημονικό Συμβούλιο θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 30 Μαρτίου 2023, 10:00π.μ -12:30 μ.μ., 

στο χώρο της ΠΕΨΑΕΕ, Ηπείρου 41, Αθήνα. 

 Με εκτίμηση από το Δ.Σ. της ΕΛ.ΕΤ.ΥΠ.Ε.